List of active policies

Name Type User consent
Consimțământ GDPR Site policy All users

Summary

Vă rugăm să citiți consimțământul nostru GDPR

Full policy

Consimțământul Regulamentului general privind protecția datelor.

Prin prezenta declar că toate faptele și informațiile furnizate în panoul de înregistrare sunt adevărate. Permit ca datele mele cu caracter personal menționate în cererile menționate mai sus să fie procesate în scopul platformei de învățare electronică OS2, finanțată de Programul Fonduri UE, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE 2016/679).

În ceea ce privește participarea mea la cursurile de învățare electronică în cadrul Proiectului OS2 , finanțat prin Programul Fonduri UE, vă exprim acordul pentru prelucrarea datelor mele personale și difuzarea imaginii mele.

Recunosc că:

 1. Administratorul datelor cu caracter personal este biroul cu sediul social la str. REpublicii nr 107 Cluj-Napoca.
2. Datele mele personale sunt prelucrate exclusiv în scopul participării la cursurile de învățare electronică realizate în cadrul implementării Proiectului OS2, evaluare, control, monitorizare și raportare la Programul Fonduri UE.
3. Datele mele personale pot fi puse la dispoziția altor entități doar în scopul implementării Proiectului 3DCentral, evaluare, control, monitorizare și raportare la Programul Fonduri UE.
4. furnizarea acestor date este voluntară, dar refuzul de a face acest lucru exclude participarea la cursurile de învățare electronică;
5. Am dreptul de acces la conținutul datelor mele personale și le revizuiesc.